Reklamačný formulár

Vaše meno a priezvisko(povinné):

Ulica(povinné):

Mesto(povinné):

PSČ(povinné):

Telefón / Mobil(povinné):

Váš email (povinné)

Číslo bankového účtu(povinné):

Reklamovaný výrobok

Názov výrobku(povinné):

Sériové číslo výrobku(povinné):

Číslo faktúry / dokladu o kúpe(povinné):

Popis závady

Ak Vám z nejakého dôvodu nejde formulár odoslať, prosím stiahnite si, vyplňte a pošlite nám formulár na náš e-mail: info@comp4u.sk Stiahnúť PDF reklamačný formulár